Národní park Krka

Park tvoří řeka Krka, která teče málo osídlenou krasovou krajinou, probíjí si cestu malebnými soutěskami a spadá přes překážky mnoha peřejemi a vodopády.
Nacházejí se zde také četné jeskyně, polojeskyně, jámy. Na své cestě od pramenu k moři teče řeka skrz 7 krápníkových bariér. Nejvyšší vodopády jsou přes 50 m vysoké. Na území parku roste více než 860 druhů bylin, žije zde 18 druhů ryb, z toho je 10 druhů endemických.Park patří mezi nejdůležitější ornitologické rezervace Evropy, žije zde 222 druhů ptáků. Vzácná je rezervace netopýrů, z nichž většina zmizela z evropského kontinentu.
Četné turistické stezky a mosty poskytují příjemnou a pohodlnou procházku. Vzácností je jezero Visovac s ostrůvkem, na kterém se nachází klášter, který inspiruje spoustu malířu a fotografů.

krka

Galerie:

krka1krka2krka3krka4krka5krka6krka7krka8krka9krka10