CK LERO-TOUR, s.r.o.

Národní parky Chorvatska

Národní park Paklenica

Národní park Paklenica je to jedinečné spojení moře a hor, kde se míchá drsné horské klima s přímořským.
Nacházejí se zde ojedinělé druhy bylin a jiných endemických* rostlin (800 druhů ).
Nachází se zde asi 70 jeskyní, spousta žlabu a puklin. V kaňonu Velká Paklenica se tyčí skály až do výše 400 m. Šířka kaňonu je v některých místech 30 - 40m. Nachází se zde četné prameny pitné vody. Chráněným parkem je také díky vzácným lesům. Zdejší rezervace borovice černé je druhou největší v Evropě, střídá se zde s bukovými a javorovými lesy.
Je světově známým střediskem alpinismu, např. Anic kuk je neodolatelnou výzvou pro horolezce.
Při návštěvě parku si můžete zavzpomínat na filmy o Vinetouovi, neboť některé záběry byly natáčeny právě zde.

Národní park Krka 

Park tvoří řeka Krka, která teče málo osídlenou krasovou krajinou, probíjí si cestu malebnými soutěskami a spadá přes překážky mnoha peřejemi a vodopády.
Nacházejí se zde také četné jeskyně, polojeskyně, jámy. Na své cestě od pramenu k moři teče řeka skrz 7 krápníkových bariér. Nejvyšší vodopády jsou přes 50 m vysoké. Na území parku roste více než 860 druhů bylin, žije zde 18 druhů ryb, z toho je 10 druhů endemických.Park patří mezi nejdůležitější ornitologické rezervace Evropy, žije zde 222 druhů ptáků. Vzácná je rezervace netopýrů, z nichž většina zmizela z evropského kontinentu.
Četné turistické stezky a mosty poskytují příjemnou a pohodlnou procházku. Vzácností je jezero Visovac s ostrůvkem, na kterém se nachází klášter, který inspiruje spoustu malířu a fotografů.

Národní park Kornaty

Mezi Šibenikem a Zadarem se nachází jedinečný národní park, skládájící se z 89 ostrovů a ostrůvků.
Tvoří ho vápencové a křídové ostrovy a útesy na ploše 300 km2. Návštěvníci se zde mohou kochat nádhernými zátokami, skálami tzv. „korunami", tyčícími se 80 m nad hladinou moře.
Jsou zde také četné archeologické nálezy, např. zbytky římského osídlení, tumuly – hrobky z předřímského období, aj.
O kráse národního parku svědčí také návštěvnost jachtařů, kteří ostrovy nazývají jachtařským rájem.

Národní park Plitvická jezera

Nejznámější národní park a zároveň i nejnavštěvovanější místo Chorvatska.
Jeden z nejnavštěvovanějších národních parků v Evropě. Kouzelnou scenérii tvoří 16 jezer, četné jeskyně a překrásné vodopády.
Je zde pralesní rezervace a jedny z nejzachovalejších lesů v Evropě. Nacházejí se zde ruzné endemické rostliny (orchideje, lilie,..), žije tady také divoká zvěř, k níž patří např. rys, vlk, medvěd, aj. Přes jezera jsou vybudovány pohodlné lávky a kolem nich vedou pěkné stezky, téměř na úrovni hladiny jezer. 
Přes jezero Kozjak můžete plout na ekologické lodi a kochat se tichou jízdou a krásami okolní přírody. I zde inspirovala nádherná příroda filmaře při natáčení filmu Vinetou.